خبرما: روز يكشنبه بيست ودوم ديماه سالجاري جلسه كارگروه كشاورزي،آب ومنابع طبيعي شهرستان برخوار در حضور فرماندار واعضاي جلسه تشكيل گرديد. قاسم زاده فرماندارشهرستان برخوارضمن خيرمقدم به مدعوين اظهار داشت خشكسالي هاي چند ساله اخير خسارات زيادي به بخش كشاورزي شهرستان وارد نموده كه عليرغم تلاش دولت در راستاي حمايت از كشاورزان به دليل گستردگي […]

خبرما: روز يكشنبه بيست ودوم ديماه سالجاري جلسه كارگروه كشاورزي،آب ومنابع طبيعي شهرستان برخوار در حضور فرماندار واعضاي جلسه تشكيل گرديد. قاسم زاده فرماندارشهرستان برخوارضمن خيرمقدم به مدعوين اظهار داشت خشكسالي هاي چند ساله اخير خسارات زيادي به بخش كشاورزي شهرستان وارد نموده كه عليرغم تلاش دولت در راستاي حمايت از كشاورزان به دليل گستردگي حجم خسارات وارده، نياز به كمكهاي بلاعوض و تسهيلات كم بهره به كشاورزان كاملاٌ محسوس مي باشد. عليهذا تاكنون تلاشهاي گسترده اي در راستاي افزايش سهم شهرستان از تسهيلات بلاعوض ويژه خشكسالي انجام شده كه اميدواريم به نتيجه برسد.

ايشان همچنين گفتند سهم شهرستان ما در سالجاري از محل كمكهاي بلاعوض حدود 750 ميليون تومان اعلام شده است ودر همين زمينه از كليه دستگاههاي اجرايي مرتبط بويژه جهاد كشاورزي شهرستان خواستند تا به بهترين نحو ممكن اين كمكها هزينه گردد. آقاي قاسم زاده اجراي پروژه هاي عام المنفعه بويژه پروژه هاي مرتبط با بهينه سازي مصرف آب از جمله احداث استخرهاي ذخيره آب ، لوله گذاري ، آبياري قطره اي و ساير امور مشابه را در الويت اين طرحها و پروژه ها برشمردند.