درراستای گرامیداشت هفته ملی مهارت و ششم مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی وحرفه ای، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار، با عبداله بنهری فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش چشم برخوار؛به نقل از روابط عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان، درراستای گرامیداشت هفته ملی مهارت و ششم مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزش های فنی وحرفه ای، علیرضا ملک پور رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار، با عبداله بنهری فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدا علیرضا ملک پور ضمن معرفی آموزش های فنی وحرفه ای، فعالیتهای این عرصه را برشمرد وبرآموزش های مهارتی درایجاد اشتغال پایدار ، شایسته گزینی در صنعت، آموزش منطبق با نیاز صنعت واستفاده از روشهای آموزشی کشور آلمان (آموزش دوگانه ) براساس مدل بومی شده در شهرستان تاکید نمود.
رئیس مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان برخوار بیان داشت: استقبال از طرح آموزش دوگانه در شهرستان موفق بوده است.
علیرضا ملک پور برسفارش پذیری آموزشها در صنایع وصنوف واجرای مدل آموزشی جدید( صلاحیت حرفه ای ) مطالبی بیان داشت.
در ادامه عبداله بنهری ضمن تبریک هفته ملی مهارت به کارکنان این عرصه، از طرح ها واقدامات صورت گرفته توسط مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان تقدیرو برآموزش های مهارتی درشهرکهای صنعتی بویژه در بحث سنگ و تعامل با اصناف تاکید نمود.
وی افزود: آسیب شناسی وعدم موفقیت در پیشرفت تولید بررسی شود که این امر با آموزش های فنی وحرفه ای در افق آینده با ایجاد طرح آموزش دوگانه و استفاده بهینه از نیروهای ماهر درصنایع و صنوف شاهد بالندگی درکشورخواهیم بود.