آنچه که می بینید زیر پوست فرهنگ و هنر شهری در حال اتفاق است، که قرار بود جلوه گاه هنر اصیل اسلامی و پایتخت فرهنگ و هنر جهان اسلام باشد

به گزارش چشم برخوار؛ بی‌بند و باری و ولنگاری فرهنگی یک از مهمترین معضلات تئاتر امروز است. تئاتری که به طمع پول و سرمایه و با ورود برخی تهیه کنندگان و سرمایه‌های عجیب برای فروش بیشتر روی تمام ارزش‌های و معیارهای ایرانی-اسلامی پا گذاشته است.

از جمله مسائل و حاشیه های مورد شکایت بسیاری از هنرمندان نیز هست، مسائل اخلاقی و بعضا مصادیق ترویج بی بند و باری و ابتذال روی صحنه های تئاتر است، به طوری که طی این سال‌ها تئاتر کمدی به سمت شوخی های جنسی، الفاظ رکیک و رفتارهای نامناسب رفته است. گاهی این بی بند و باری ها به سمتی می رود که صدای همه مردم را در می آورد. یعنی دقیقاً تئاتر از رسالت خود فاصله گرفته و برخی به دنبال هستند که این هنر نمایشی را به سمت و سوی دیگری بکشانند.

این مشکل در اصفهان هم جاری است و زیر سایه غفلت چند ساله مدیران متولی در عرصه هنرهای نمایشی و ارشاد، برخی گروه ها به صورت زیر زمینی اقدام به تمرین هایی می کنند که یک روی عرصه نمایش آن ها در معرض عموم و روی زمین خواهد بود.

آنچه که می بینید زیر پوست فرهنگ و هنر شهری در حال اتفاق است، که قرار بود جلوه گاه هنر اصیل اسلامی و پایتخت فرهنگ و هنر جهان اسلام باشد.آری خواب آلودگی و رخوت نهادهای متولی فرهنگ و بی توجهی دستگاه های نظارتی باعث شده تا عرصه تئاتر و مهمتر از آن عده ای جوان علاقه مند هنر که سرمایه های معنوی این شهر محسوب می شوند، توسط برخی افراد مغرض و مجذوب تفکر غرب با پیمودن مسیر غلط و آموزه های انحرافی و پوچ در آموزشگاهای هنری، به این روز دربیاید‌.

مسئولین فرهنگ این شهر اگر‌ کمی دیگر به خواب زمستانی و بازی های سیاسی خود ادامه دهند، به زودی زود و به تکثر خروجی های غفلت امروز را به وضوح روی صحنه های اجراء خواهیم دید.

تصاویر مربوط به تمرین یک گروه تئاتر زیر زمینی معنا باخته(پوچ گرا) در اصفهان است:

انتهای پیام/صاحب