نماینده مردم برخوار درخصوص طرح مجلس برای تسهیل روند اعطای مجوز فعالیت های شغلیِ مختلف و رفع موانع موجود در جهت رونق کسب و کارها توضیح می دهد

به گزارش چشم برخوار؛ به نقل از حماسه سازان حسینعلی حاجی در گفتگو با رادیو تهران؛
درخصوص طرح مجلس برای تسهیل روند اعطای مجوز فعالیت های شغلیِ مختلف و رفع موانع موجود در جهت رونق کسب و کارها توضیح می دهد