یک روحانی کربکند با کمک فرزندش و استفاده از عمامه‌اش، یک شهروند اصفهانی را از سقوط در کوه صفه اصفهان نجات داد

به گزارش چشم برخوار؛چند روز گذشته فیلمی در فضای مجازی انتشار یافت مبنی بر این که یک روحانی در کوه صفه اصفهان با استفاده از عمامه خود، فردی که در حال سقوط از پرتگاه بود را نجات داد