ویدئویی از دوربین های امنیتی با موضوع شگرد سارقین در سرقت خودروها را می بینید.

به گزارش چشم برخوار به نقل اط مشرق؛ویدئویی از دوربین های امنیتی با موضوع شگرد سارقین در سرقت خودروها را می بینید.