شهردار دستگرد گفت: با توجه به افزایش راندمان و بهبود کیفیت ارائه خدمات، خرید و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز خدمات شهری اجرایی شده است.

به گزارش چشم برخوار؛شهردار دستگرد گفت: با توجه به افزایش راندمان و بهبود کیفیت ارائه خدمات، خرید و تجهیز ماشین آلات مورد نیاز خدمات شهری اجرایی شده است.

اصغر رحیمی اظهار کرد: با توجه به نیاز خدمات شهری و به منظور افزایش پویایی و توانایی در انجام فعالیت‌ها و ارائه خدمات مناسب و عادلانه در تمامی مناطق شهری یک عدد خودروی پیشروی آتش نشانی ، یک عدد خودروی مکانیزه حمل زباله و یک عدد خودروی بالابر خریداری شده است.

وی خاطرنشان کرد: با ورود این ماشین آلات به ناوگان خدمات شهری ، هزینه‌های تعمیر و نگهداری ماشین آلات شهرداری تا حد چشمگیری کاهش خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت خرید خودروی پیشروی آتش نشانی برای افزایش امکانات و تجهیزات خدمات شهری شهرداری، افزود: با توجه به کم عرض بودن تعداد قابل توجهی از معابر سطح شهر در صورت بروز حادثه‌ای در شهر برای اقدام سریع و به موقع و حضور آتش‌نشانان به محل حادثه نیاز به این خودرو بسیار ملموس بود که خوشبختانه در حال حاضر این وسیله در اختیار سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری دستگرد قرار گرفته است.

روابط عمومی شهرداری دستگرد