بهتر بود در مورد پرداخت یارانه نقدی آزادشده از این بخش به مردم دقیقا توضیح داده می‌شد یا حداقل نمایندگان ملت در جریان این موضوع قرار می‌گرفتند.

به گزارش چشم برخوار؛ حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم برخوار در مجلس شورای اسلامی  اظهار کرد: حذف یارانه پنهان آرد و شفاف کردن آن باعث می‌شود تا این یارانه به جیب سودجویان نرود و این ثروت ملت ایران به کام اتباع دیگر کشور‌ها تمام نشود.

عضو هیات رئیسه مجلس افزود: متأسفانه اقناع سازی خوبی برای حذف یارانه پنهان آرد از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه به ویژه وزارتخانه‌های اقتصاد و کشاورزی در این مدت انجام نشد و گزارش‌هایی هم که از رسانه ملی در بحث فروش کالا‌های مشمول دریافت یارانه به کشور‌های همسایه پخش شد، شاید در ظاهر اقدام مفیدی بود اما کفایت نکرد و نتوانست افکار عمومی را در این زمینه قانع کند.

وی تصریح کرد: بهتر بود در مورد پرداخت یارانه نقدی آزادشده از این بخش به مردم دقیقا توضیح داده می‌شد یا حداقل نمایندگان ملت در جریان این موضوع قرار می‌گرفتند.