در آیینی از کتاب شعر آینه عمر در شهر دستگرد برخوار رونمایی شد.

به گزارش چشم برخوار؛  رضا آباده دستجردی در این کتاب اشعار خود را در قالب غزل و رباعی با موضوع‌های انقلابی و مذهبی سروده و ارائه کرده است.

کتاب آینه عمر شامل ۳۷ غزل، ۲۵ قصیده، ۹۰ رباعی و ۱۱ شعر متفرقه است که سری اول آنرا در هزار جلد انتشارات نقش نگین چاپ و منتشر کرده است.
در این آیین حمید رضا قانونی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و استاد ادبیات و زبان فارسی به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی گفت: شاهنامه شاعر بزرگ ایران حکیم ابوالقاسم فردوسی، تاثیر بی بدیلی در ادبیات ایران و جهان داشته و دارد.
علی گرامی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر مجتمع استاد فرشچیان اصفهان در خصوص کتاب آینه عمر حاج رضا آباده دستجردی گفت: این کتاب از سری شعر‌های جوششی است که اشعاری نغز، روان و پرمایه، موزون و بی پیرایه دارد.
در این آیین هچنین رضا آبادی تعدادی از اشعارش را برای حاضران قرائت کرد.
همچنین به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی و گرامیداشت حکیم ابو القاسم فردوسی آیین نقاله خوانی و خواندن اشعار فردوسی برگزار شد.