در ویدئوی زیر مصاحبه با زندانی ایرانی ابوغریب را می‌بینید که تصاویر شکنجه‌‌شدن‌هایش معروف است و تاکنون مصاحبه‌ای نکرده بود.

به گزارش چشم برخوار؛«بدون تعارف» با زندانی ایرانی ابوغریب که تصاویر شکنجه‌‌شدن‌هایش معروف شده بود اما تاکنون مصاحبه‌ای نکرده بود، گفتگو می‌کند.

دانلود