نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های بسیج شهرستان برخوار به همت حوزه های مقاومت بسیج امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و امام حسن مجتبی (ع) برپا شد..

به گزارش چشم برخوار؛نمایشگاه طرح اسوه پایگاه های بسیج شهرستان برخوار به همت حوزه های مقاومت بسیج امام حسین (ع)، حضرت زینب (س) و امام حسن مجتبی (ع) برپا شد..