مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان: با صبوری و همکاری مردم شریف استان اصفهان و کار جهادی و شبانه روزی سقایان آبفا از این پیشامد عبور کردیم.

به گزارش چشم برخوار؛ مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان گفت: کدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان برطرف شد و ظرفیت تولید تصفیه خانه آب بابا شیخعلی به حالت عادی بازگشت.
حسین اکبریان افزود: به دنبال بارش های سیل آسای چند روز اخیر و کدورت آب ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان، ظرفیت تولید این تصفیه خانه کاهش یافته و در برخی مناطق به دلیل افت فشار آب ، آبرسانی سیار انجام شد.
وی تامین آب شرب پایدار را اولویت اصلی آبفای استان اصفهان دانست و افزود: با صبوری و همکاری مردم شریف استان اصفهان و کار جهادی و شبانه روزی سقایان آبفا از این پیشامد عبور کردیم.
اکبریان از مردم صبور استان اصفهان خواست همچنان با مدیریت بهینه مصرف آب در کنار خدمتگزاران خود در صنعت آبفای استان اصفهان گام بردارند .