اشک های مهدی رسولی با روضه عربی مداح عرب زبان در برنامه معلی را در ادامه خواهید دید.

به گزارش چشم برخوار؛اشک های مهدی رسولی با روضه عربی مداح عرب زبان در برنامه معلی را در ادامه خواهید دید.