دومین قسمت از مجموعه برنامه «درپناه حسین (ع)» همزمان با شب چهارم ماه محرم منتشر شد.

به گزارش چشم برخوار؛ دومین قسمت از مجموعه برنامه «درپناه حسین (ع)» همزمان با شب چهارم ماه محرم منتشر شد.