امام جمعه حبیب آباد با اشاره به ارکان اصلی در نمایش آئینی شبیه خوانی (نمایش ، کلام منظوم و موزون و آهنگین بودن کلام) گفت: کلام ، عنصر اساسی در روایتگری وقایع و مصائب اولیاء است و هرچه کلام در این هنر ، فصیح تر و بلیغ تر و با محتوا تر باشد اثر گذاری آن بر مخاطب بیشتر خواهد بود.

به گزارش چشم برخوار؛ همایش فرهنگی تعزیه خوانان برخوار همراه با رونمایی از کتاب تعزیه نامۀ معمار در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد برخوار در روز چهارشنبه 27 مهرماه 1401 برگزار شد.

امام جمعه حبیب آباد در این مراسم با ذکر مقدمه ای ، در ادامۀ سخنان خود با اشاره به ارکان اصلی در نمایش آئینی شبیه خوانی (نمایش ، کلام منظوم و موزون و آهنگین بودن کلام) گفت: کلام ، عنصر اساسی در روایتگری وقایع و مصائب اولیاء است و در انتقال مقاصد و پیام ها نقش بسیار بالائی دارد و هرچه کلام در این هنر ، فصیح تر و بلیغ تر و با محتوا تر باشد اثر گذاری آن بر مخاطب بیشتر خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین مومنی با بیان برخی از تحریفات در عرصۀ شبیه خوانی بر لزوم زدودن اشعار توهین آمیز و مورد اشکال و پیراستن این هنر آئینی از بدعت ها و انحرافات تأکید کرد.
وی در ادامه در فرازی از گفتار خود با طرح این مطلب که بعضی ها از برخی مکان ها به عنوان پایتخت تعزیه نام می برند، بیان کرد: ” تمام ایران ، پایتخت تعزیه است نه یک جای مشخص ، زیرا در نقاط متعددی در ایران تعزیۀ شبیه برگزار می شده و تعزیه خوانان هنرمند و استادی در آنجا ها وجود داشته و همۀ آنها در به کمال رسیدن این نمایش آئینی نقش داشته اند”.
خطیب جمعه حبیب آباد به مناسبت رونمایی از ” کتاب تعزیه نامۀ معمار ” در این همایش به ذکر برخی مطالب در این خصوص پرداخته و اظهار داشت: در این کتاب چندین تعزیۀ کثیرالتّداول به چاپ رسیده و سعی مدّوِن آن آقای معینی بر این بوده که حتی الامکان این مجالس شبیه خوانی ، اصلاح گردد. البته این اصلاح نُسخ ، نسبی است و تا اصلاح اساسی اشعار تعزیۀ شبیه ، فاصله زیاد است ولی تا همین اندازه هم که صورت پذیرفته ، قابل تقدیر و ارج گزاری است.
امام جمعه حبیب آباد در پایان سخنان خود با توجه دادن تعزیه خوانان به ارزشمندی مراسم شبیه خوانی که میراث گران بهای پیشینیان است از آنان خواست این میراث با ارزش و هنری را حفظ و حراست کنند.

انتهای پیام /