” حجی بکر ” افسر سابق ارتش رژیم بعث عراق بود، و با نشان دادن مهارت نظامی خود، به گروه داعش ملحق شده بود. وی مشاور ابوبکر البغدادی، و بعد از وی نفر دوم گروه داعش به شمار می‌رفت.

به گزارش خبرما سایت “الحدث نیوز” با اعلام خبر هلاکت این عضو ارشد داعش در حومه شمالی حلب، تأکید کرد “حجی بکر” بعد از ابوبکر البغدادی سرکرده اصلی داعش وابسته به شبکه القاعده، مرد شماره دو این گروه تروریستی به شمار می‌رفت.

مرد شماره 2 داعش در حلب به هلاکت رسید

به گزارش بخش فارسی العالم عناصر گروه‌های مسلح در حومه شمالی حلب اعلام کردند ” حجی بکر ” افسر سابق ارتش رژیم منحل بعث عراق بود، و با نشان دادن مهارت نظامی خود، به گروه داعش ملحق شده بود. وی همچنین مشاور ابوبکر البغدادی، و بعد از وی نفر دوم گروه داعش به شمار می‌رفت. –
سایت “الحدث نیوز” با اعلام خبر هلاکت این عضو ارشد داعش در حومه شمالی حلب، تأکید کرد “حجی بکر” بعد از ابوبکر البغدادی سرکرده اصلی داعش وابسته به شبکه القاعده، مرد شماره دو این گروه تروریستی به شمار می‌رفت.
عناصر گروه‌های مسلح در حومه شمالی حلب اعلام کردند ” حجی بکر ” افسر سابق ارتش رژیم منحل بعث عراق بود، و با نشان دادن مهارت نظامی خود، به گروه داعش ملحق شده بود. وی همچنین مشاور ابوبکر البغدادی، و بعد از وی نفر دوم گروه داعش به شمار می‌رفت.
حجی بکر توسط گروه کتائب اسلامی و در درگیری های گروه های تروریستی با هم کشته شده است.