منابع طبیعی یک سرمایه ملی و همگانی است و به همه نسل‌ها تعلق دارد و حفظ آن وظیفه همگانی است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار “خبرما”، امیر محسن ولی رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار در جلسه هم اندیشی شوراهای اسلامی با منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی یک سرمایه ملی و همگانی است و به همه نسل‌ها تعلق دارد و حفظ آن وظیفه همگانی است.

وی افزود: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار همواره در حفظ و احیاء منابع طبیعی تلاش کرده و مشارکت همگانی به خصوص شوراهای اسلامی شهرها و روستاها را برای حفظ این منابع ملی نیاز دارد.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار حفظ و احیای منابع طبیعی با محوریت مردم را از رویکردهای اصلی منابع طبیعی نام برد و گفت: از دغدغه‌های همیشگی منابع طبیعی ایجاد تعامل بهینه با مردم و آگاهی بخشیدن به مردم در ارتباط با مسائل حقوقی در برابر منابع طبیعی است.
وی گفت: در صورت بی توجهی عوامل انسانی در بهره‌برداری از منابع طبیعی تخریب و نابودی این سرمایه های ملی به خطر افتادن زندگی نسل آینده را همراه دارد.
گفتنی است؛‌ شهرستان برخوار ۲۱۸ هزار هکتار مساحت دارد که ۱۵۵ هزار هکتار آن منابع طبیعی است.