در صنعت قملكاري بروي پارچه ساده و بدون نقش از كرباس و كتان، بوسيله قالب و يا مهر، نقوش مختلف تصوير مي شود. در زمان صفويه بيشتر لباس هاي مردانه و زنانه از پارچه هاي قلمكار تهيه مي شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چشم برخوار، هنر قلمکار سازی در واقع نوعی کار چاپ و طرح اندازی بر روی پارچه های پنبه ای مثل کرباس میباشد. که این هنر از جمله هنرهای بومی و اصیل اصفهان مخصوصاً خورزوق برخوار است. در زمان صفویه این هنر گسترش بیشتری پیدا کرد و بالا بودن حجم تقاضا برای این گونه پارچه های نقش دار و محدود بودن مقدار تولید و عرضه این محصول صنعتگران را به چاره اندیشی و پیدا کردن راه حل جهت عرضه بیشتر با همان کیفیت هنری وا داشت. در این مورد تنها راه چاره را ایجاد نقوش مورد نظر را روی قالب و انتقال طرح قالبهای مذکور به وسیله رنگ روی پارچه دانستند.

در این روش با استفاده از قالبهای ویژه که هر یک نقش و نگار زیبا و دلنشینی دارند و هر قالب برای یک رنگ بکار می رود قالب اصلی رنگ سیاه میباشد که خطوط  و قلمگیری اطراف طرح را منتقل می کند.

پس از انتقال کامل طرح بر روی پارچه آن را بخار پز کرده تا رنگها ثابت شوند و سپس پارچه را در آب روان می شویند. ممکن است قبل از چاپ پارچه مورد نظر را مازو کاری نمایند که در این صورت رنگ زمینه کار کرم رنگ می شود.

بیشتر لباسهای مردانه و زنانه در دوران صفویه از پارچه های قلمکار تهیه می شد.

نقشهای در ابتدا شامل گل و بوته و اسلیمی بود اما بعدها در دوران قاجار با تحول در نقاشی آن دوران عده ای بر آن شدند تا نقاشی های عامیانه و مردمی را وارد قلمکار کنند و به این صورت قلمکار نقاشی ابداع گردید.

علاوه بر قلمکار نقاشی انواع سفره، رو میزی، جانماز، کیف و…. نیز از پارچه های قلمکار اصفهان تهیه و ارائه می گردد.