مؤمنین شاکر خدا هستند، یعنی نعمت­های خدا را در نظر می آورند از او تشکر می­کنند. و خدا هم از ما تشکر می­کند تشکر خدا به این است که نعمتت را اضافه می ­کند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «چشم برخوار»،آقا خداوند سریع الرضاست ،‌ زود می­بخشد و زود آشتی می­کند. به کسی غیر خودش نگو، ‌در میان شب ۲ رکعت نماز بخوان از خدا عذر خواهی کن­، ‌توبه کن. تمام گناهانت را نابود می­کند بلکه گناهان را تبدیل به حسنه می­کند. خدای به این مهربانی را سزاوار رفاقت است. خدا دوست خوبی است.

از امیر­المؤمنین(علیه السلام) ­روایتی به این مضمون داریم : ‌مؤمنین شاکر خدا هستند، یعنی نعمت­های خدا را در نظر می آورند از او تشکر می­کنند. و خدا هم از ما تشکر می­کند تشکر خدا به این است که نعمتت را اضافه می­کند .

شکر هر چیزی به حسب خودش است، شکر چشم تنها به گفتن الحمدُالله نیست بلکه شکرش این است که به آنجا که مولا راضی است نگاه کنی و به جایی که خدا رضایت ندارد نگاه نکنی. و هم چنین گوش. شکر عقاید را آقا بجا بیاورید، ‌در روایت است روزی حضرت عیسی(علیه السلام) در راه رسیدند به فردی که خیلی بیمار بود، ‌و دائماً می­گفت : خدایا از نعمت­هایی که به من دادی و به بقیه مردم ندادی تشکر می­کنم ،‌ حضرت عیسی(علیه السلام) گفت:‌خدا کدام نعمت را به تو داده که این چنین شکر او را بجا می­آوری­؟ و او گفت : به من ایمان راسخ داده است، ‌این بیماریها مهم نیست!

sarir500_07005107