به گزارش پایگاه تحلیلی خبری خبرما محسن خندان شهردار سابق نجف آباد براي دومين بار شهردار دولت آباد شد. رييس شوراي اسلامي شهر دولت آباد گفت: پس از بررسي و تبادل نظر ميان اعضاي شوراي اسلامي شهر دولت آباد با راي تمامي اعضاي شورا محسن خندان به عنوان شهردار انتخاب و به براي تاييد به استانداري […]

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری خبرما محسن خندان شهردار سابق نجف آباد براي دومين بار شهردار دولت آباد شد.

رييس شوراي اسلامي شهر دولت آباد گفت: پس از بررسي و تبادل نظر ميان اعضاي شوراي اسلامي شهر دولت آباد با راي تمامي اعضاي شورا محسن خندان به عنوان شهردار انتخاب و به براي تاييد به استانداري معرفي شد.