پیگیری های خبرمادر مورد پرونده منطقه صنعتی دولت آباد؛

اطهری فر: تا زمانی که شهردار دولت آباد هستم، هیچ منفعت غیرقانونی برای هیچ کس قائل نخواهم شد

همه باید به ما کمک کنند تا با اصلاح امور دست زمین خواران و رانت خواران را قطع کنیم.

اطهری فر؛ شهردار دولت آباد در مصاحبه و گفتگویی تفضیلی با خبرما به بیان توضیحاتی در مورد ابهامات اخیر منطقه صنعتی دولت آباد پرداخت.

شهردار دولت آباد در ابتدا، حساسیت شهروندان عزیز نسبت به اتفاقات و مسائلی که در شهر و شهرداری رخ می دهد را قابل تقدیر دانست و افزود: سیستم شهرداری هم از این مسئله حمایت می کند و خودش را ملزم به پاسخگویی می داند، منتها باید همه کمک کنیم که ۲ اتفاق در این زمینه بیافتد، یکی اینکه حساسیت ها در مورد همه مسائل و اتفاقات شهری باشد و نه فقط اتفاقاتی که متضمن منافع افراد خاصی است و دوم این که حساسیت ها از سر دلسوزی و در جهت دلسوزی و پیشبرد امور شهر باشد و نه در جهت تخریب!

این بدین معناست که اگر در سال های اخیر یک اتفاق مشابهی افتاده است ببینیم همین واکنش ها نسبت به آن صورت می گرفته است و اگر واکنشی نبوده؛ واکنش های امروز از سر دلسوزی نیست و خدا ناکرده در جهت تخریب است، لیکن در هر صورت دعا می کنیم حمایت ها به این سمت باشد.

SONY DSC

وی در ادامه بیان داشت که در سال های اخیر طرحی برای بازنگری منطقه صنعتی تهیه می شود، این طرح در شورای برنامه ریزی مصوب و طی ۴ بند به شهرداری ارسال می شود، که در بند ۴ اشاره به هرگونه تمدید پروانه های قبلی با اخذ مصوبه کمسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کار بری اراضی ممکن می باشد.

متعاقب آن شهرداری اعتراض می کند و در جلسه شورای پانزدهم، بند ۴ حذف می شود و این دلیل استناد شهرداری می شود که تمدید پروانه و صدور آن بدون استعلام جهاد کشاورزی صورت بگیرد.

اطهری فر در مورد اینکه آیا طی این پیشنهاد، منابع درآمدی شهرداری تغییر خواهد کرد؟ افزود: کمسیون تبصره؛ یک ماده ارتباطی به شهرداری ندارد و در واقع کارگروهی مجزا در مورد امکان تغییرکاربری زمین های واقع در حریم را بررسی و اظهار نظر می کند. و مواردی را که می پذیرد، برایش مجوز تغییر کاربری صادر می کند، تغییر در کمسیون ماده ۵ صورت و بعد کمسیون ماده ۵ این اجازه را به شهرداری می دهد و در ادامه شهرداری در حقیقت پول پروانه اش را ، مستقلا می گیرد ، پس اگر چیزی در کمسیون تبصره یک ماده یک، باید بدهند یا ندهند ،ارتباطی با پولی که باید به شهرداری بدهد ندارد و نه ریالی به ما می دهد و نه ریالی از ما کم می کند.

بنده هم به محض اینکه شهردار دوت اباد شدم ، چنین پرونده ای تشکیل شده بود، سوابق را بررسی و نامه متاخر که سه بند داشت ملاک قرار دادیم ،چراکه قانونا نامه متاخر ملاک بود ، فرض بر این گرفتیم که دیگر به کمسیون تبصره یک ماده یک نیازی نداریم؛ اما در مراجعات بعدی شاهد افرادی بودیم که پروانه از شهرداری دریافت کرده بودند ولی از طرف اداره چهاد کشاورزی مورد تأیید قرار نمی گرفتند. به همین دلیل توضیحاتی در این زمینه از رئیس اداره کشاورزی درخواست کردیم.

نقدی در پاسخ به شهرداری بیان داشت: حذف شدن بند مذکور به این مفهوم که به کمسیون تبصره یک ماده یک نرود، نیست. بنابراین ما آقای نقدی و دوستان را به جلسه شورا دعوت کردیم و توضیحات آنها را گوش دادیم و و در نهایت تصمیم برآن شد از استانداری استعلام کنیم و نظر استانداری را نیز جویا شویم.

معاونت برنامه ریزی استان نوار مکاملات جلسات را برای ما پخش کردند و گفتند که حذف این بند به معنای نرفتن کمسیون تبصره یک ماده یک نیست، منظور اعطای تسهیلاتی بوده که نیابتا توسط شهرداری باید صورت بگیرد.

ما پیشنهادات اجرایمان را ارائه کردیم، منتهی هنوز مطلبی مصوب نشده بلکه فقط پیشنهاد شده است؛ لیکن اگر مسیر قبلی درست بوده باشد و علی رضا اطهری فر آن را بهم ریخته، دلیل آن چهل، پنجاه پروانه ای است که ، قبلا صادرشده و تمامی توقیف شده اند.

و دلیل این نامه صریح دادستان به عنوان مدعی العموم در تاریخ ۳/۳/۹۳ به شهرداری چیست؟بخشی از متن نامه به شرح ذیل است ؛

با عنایت به اینکه نقشه تصویبی و طرح مصوب ، صرفا به عنوان تعیین کاربری برای اتخاذ تصمیم وبرای کمسیون تبصره یک ماده یکِ قانونِ حفظ کاربری میباشد و مجوزی برای صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری نمی باشد و از آنجا که حسب قانون تنها مرجع صدور مجوز تغییر کاربری ، کمسیون تبصره یک ماده یکِ مستقر در ساختمان استانداری میباشد، لذا از هرگونه صدور و تمدید پروانه های ساختمانی در محدود طرح ساماندهی ،واقع در منطقه صنعتی، بدون استعلام از مدیریت جهاد و کشاورزی و اخذ مجوز قانونی از کمسیون تبصره یک ماده یک خودداری فرمایید.

بدیهی است هرگونه اقدام بر خلاف این دستور ، مصداق تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی بوده و وفق آن متخلف؛ تحت پیگرد قضایی قرار دارد .۳/۳/۹۳

بعد از این نامه ، شهرداری می توانست ، طبق دستور صریح رئیس قوه قضاییه که دادستان ها را موظف کرده ،شخصا، مانع تغییر کاربری اراضی بشود .

ما با کمک فرماندار و نماینده و با استفاده از همه ظرفیت ها و دوستانی که در شهرستان داریم ، اعتماد و اطمینانی که سیستم استانداری و اداره کشاورزی به ما دارد؛ امیدواریم کاری بکنیم که مشکل مردم حل بشود:

۱- کمسیون تبصره یک ماده یک بدون سند پرونده های این دوستان را در کمسیون بپذیرد

۲- ۸۰درصد دریافتی را براساس آنچه همه جا می گیرند نباشد و تسهیلاتی را در غالب هیئتی بدهند که شکل قانونی آن طی شده باشد تا صدور پروانه ها به مشکل بخورد و قانون باید اجرا بشود .واین تلاش بنده بوده و هنوز هم چیزی مصوب نشده و البته به خاطر احترامی که دوستان به ما داشتند تا حدودی قرار شده تمام اعضا کمسیون تبصره یک ماده یک منطقه صنعتی را بازدید کنند و بعد در جلسه ای تصمیم گیری بشود.با این حال نه خانی رفته و نه خانی آمده!!!

به هر حال پیشتنهاد ما این است که اگر دوستانی نگرانند ،ما دیگر ادامه نمی دهیم و همین پروانه های که صادر شده را ،بروند ،بسازند ؛ما نیز حمایت می کنیم که اگه میتوانند بسازند! بروند و بسازند .

ایشان همچنین بیان داشت پروانه های که قبل از ابلاغ این مصوبه خارج از ۶۰۰هکتار باشند ، حسابشان با اداره کشاورزی می باشد و کاری به ما ندارد .

مطلب دیگر مورد تاکید آقای شهردار این بود که باید بررسی کرد که مشخص کرد در این موضوع ، این دلنگرانی ها برای چیست؟ آیا واقعا بخاطرکاهش درآمد شهرداری است! یا … ؟ چرا که هر آدم عاقلی می داند که در این موضوع ، درآمد شهرداری فقط در صدور پروانه میباشد ، که کماکان هست ؛

وی بیان داشت که به نظرم بیشتر دلنگرانی ها از روند تصویب این طرح، شامل کسانی میشود که مقادیر زیادی از زمین کشاورزان را با هزینه کم به چنگ آورده اند و صابون به تنشون مالیده شده که این طرح ابلاغ و الان زمین هایشان متری۴۰۰ ،پانصد هزار تومان بدون اینکه تک ریالی حق دولت را داده باشند !ارزش پیدا کرده است .

اگر ما عمله ظلم این افرادیم؛ باید یک بازنگری در خودمان بکنیم و اگر ما می آییم در این شهر و بر روی صندلی شهرداری نشسته ایم و می گوییم قصد اصلاح این شهر را داریم ،قصد قطع رانت خواری و زمین خواری را داریم ، همه باید کمک کنیم.

ما در مورد طرحی صحبت می کنیم که هنوز راجع نکات تفصیلی آن حرف داریم و ضوابط تفضیلی آن هنوز ابلاغ نشده است اما متأسانه این طرح قاب شده و همه جا مطرح شده است، چرا ، چه کسی از اطلاعات آن سود می برده ، اطلاعات طرح های جامع ، طرح های تفصیلی و ساماندهی اطلاعات طلاست. در استعلامات کوچک ترین اشتباهی در تایین کاربری کنیم مثلا به جای واژه و کاربری مسکونی ، واژه و کاربری تجاری اطلاق کنیم ، تفاوتش بسیار است .

ما فکر می کردیم در مورد مسئله منطقه ی صنعتی و کاری که انجام شد، مورد اقبال مردم است و همه تمجید می کنند ،لیکن برعکس شد و جالب اینجاست که سیستم استانداری با ما همراه شده چرا که به دنبالیم با تدبیر مسئله را حل کنیم.

به نظرم دو دسته مخالف این موضوع بوده ، دسته ای که ظاهرا خدواند کریم سوره بقره را برای این دوستان نازل کرده ، همان قصه گاو بنی اسرائیل ؛ که هر کاری بکنی، یک بهانه ای در آن هست و دسته دوم که به هر حال منافعشان در خطر افتاده است.

شهردار دولت آباد بیان داشت که منافع شهرداری از ماده ۱۰۱ مربوط به تفکیکات نیز باقی است . و به طور کلی بحث تغییر کاربری قبل از بحث صدور پروانه می باشد و اصل عوارضات جهت صدور پروانه بر اساس ماده ۱۰۱ همچنان اجرایی و بدیهی است.

در حریم اگر زمینی خواست تغییر کاربری یابد باید به کمسیون تبصره یک ماده یک برود و مراحل قانونی آن کمسیون طی بشوذ و اگر نشد، هر کار دیگری باطل است.

ایشان در مورد تدبیری که باعث تداخل امور جهاد و شهرداری نشه بیان داشتند ، این تدبیر همان بند پیشنهادی در نامه مذکور است.

همچنین مالک با ارزش افزوده ای که به وسیله تغییر واقعی کاربری اتفاق می افتد ، منتفع می شود .

وی در پایان از همه کسانی که دغدغه پیشرفت ، پیشبرد منافع شهر ،رشد ، ارتقاع و حفظ حق و حقوق مردم میباشد، تشکر کرد و افزود: باید به کسانی که دغدغه شان منافع شخصی شان است عرض کنم که تا زمانی که بنده در این شهر هستم ، هیچ منافع غیرقانونی برای هیچ کس قائل نخواهم شد.

گزارشگر: احمد معینی


19 دیدگاه برای “اطهری فر: تا زمانی که شهردار دولت آباد هستم، هیچ منفعت غیرقانونی برای هیچ کس قائل نخواهم شد
 1. آقای شهردار باید به جای پرداختن به اختلاف بین اعضای شورا و پرسنل شهرداری در جهت رشد و شکوفایی شهر اقدام کند بجای نشستن در دفتر بیشتر وقت خود را به سطح شهر کوچه ها و در بین مردم و مشکلات شهر را از زبان خود آنها جویا شود

 2. شهردار عزیزم جناب آقای اطهری فر
  آنقدر مقدسی و پاکی که دست خدا را بر روی شما احساس می کنم .آنقدر محبوب قلب های مایی که دعای روز و شب ما خانواده ها را داری . آنقدر غیرت و مرام داری که از این کوفیان بی صفت کاری بر نمی اید .این رانت خوارانی که به مانند کوفیان خوش استقبال و بد بدرقه اند .دست خدا بر سرت علی جان . دوستت دارم و به امید خداوند یزدان از این امتحان سر بلند بیرون می آیی .

 3. شهردار عزیزم یعنی چی …مگه قیمته یا بابات …مسخرس واقعا
  این کامنت بو داره و احتمالا محرک داشته
  ولی این جوری قطعا نمیشه ، پاسخ گوی مردم بود.

 4. با سلام خدمت شهردار محترم
  با توجه گفته شما خواهشمندیم که هزینه خرید و نصب تابلوی ورودی را شفاف سازی کنید
  هزینه خریدثض۶سشکم احکظتئ عغت۷حخ لئظدطغو$عهذث۸

 5. باسلام خدمت همشریای گلم.
  و تشکر از مدیر و دست اندرکارای سایت.
  تشکر میکنم از شهدار محترم و دلسوز که از سر دلسوزی سعی بر آن دارد که دست رانت خوارها و زمین خوار ها را از حقوق مردم کوتاه کنند.اما سوالی که پیش میاد اینکه جناب آقای اطهری فردچرا تو حرف و عملتون تناقض دیده میشه. از ی طرف میاد میگید من میخوام با زمین خوارها مبارزه کنم از ی طرف خودتون زمین خوار پروری میکنید.
  بهتر اینم به مردم بگید که با لابیگری برخی از شورای شهر میخواستید زمین های نزدیک دنیای فولاد که از نظر کارشناسا متری ۱ میلیون تومن هست را با متری۳۵۰ هزار تومن به برخی از زمین خوار ها واگذار کنید.آیا این زمین خوار پروری نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  جالبه شما میاید دم از مبارزه با زمین خواری میزنید در صورتی که برهم شهریای عزیزمون پوشیده نیست که چه کسایی تو دوره دوم شورای شهر به زمین خواری مشهور شدند!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  شما میخواید با زمین خواری مبارزه کنید ؟؟؟؟؟؟مشکلی نیست.افراد زیادی هم هستند تو این امر به شما کمک کنند.فقط قبلش ی نگاهی به دوره دوم شورای شهر بیندازید و چشماتونا باز کنید ببینید حامیانتون تو شورای شهر کیا هستند

 6. بحس بعدی که پیش میاد اینکه. شهدار محترم وقاحت تا چه حد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  شما در جایگاهی نیستید که شورای شهر مارو به گاو بنی اسرائیلی تشبیه کنید،از ی طرف تو جلسات علنیتون بیاید شهدار قبلی را با گفتن اینکه (ی معلمو گذاشتن شهدار)بخوایید کوچیک کنید.این صحبتای شما نتنها از ارزش آقایون کم نمی کنه بلکه نشانه شخصیت متزلزل شماست.چرا که اولا شخصیا که شما به گاو بنی اسرائیلی تشبیه میکنید انتخاب مردم شهر دولت آباده. شما بااین کارتون چیا ثابت میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  شما وقتی نماینده ۴۵۰۰نفر از مدرما به گاو تشبیه میکنید میخواید اینا ثابت کنید که ۴۵۰۰نفری هم که به این آقا رای دادند گاو بودند.آقا وقاحت تا چه حد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  و اینکه شما دارید میگید ی معلما گذاشتند شهدار شما با این کارتون به معلما عزیز توهین کردید و خواستید شخصیت معلما کوچیک کنید.
  جالبه به عرضتون برسونم همین معلم قبل از اینکه شهدار بشه دو دوره شورای شهر مردم دولت آباد بوده بوده.حدود سه سال رئیس اداره آموزش و پرورش،عضو شورای حا اختلاف بوده و خیلی پستای اجرایی دیگه که بنده الان حضور ذهن ندارم که به اونا اشاره کنم.
  ی خرده تو تفکراتتون تجدید نظر کنید آقاااااااااااااا

 7. اینکه این شهردار بی ادب در خصوص شورا و مردم شهر بیان داشته و مردم و شورای شهر را گاو و از قوم بنی اسرائیل دانسته مقصراعضای شورای شهرو خواص می باشند چرا که هرمت امامذاده را متولیش نگه می دارد وقتی شورا و خواص این شهر حرفی نمیزنند و در قبال یاوگوییهای این مسئول بی ادب حرفی نمیزنند چیکار میشه کرد واقعا باید به حال مردم قصه خورد که این شورا را انتخاب کردند واقعا این شورا ها ………

 8. قابل توجه شورای شحر و علما
  این شهردار یک ادم درغگو و بسیار عوام فریب است و با ایجاد اختلاف انداختن بین شورا و نیزوحای شهرداری حکومت میکند و بسیار احل باج دادن است باج می دهد و باج میگیرد تا حکومت خود را حفظ کند فکر و ذهنش فقط تخریب شورا و نیروهای کار آمد شهرداریست قدیما میگفتند اختلاف بنداز و حکومت کن این شهردار هم همین تفکر رادارد

 9. من اطلاعی از خصوصیات شخصیتی شهردار ندارم ولی این را میدانم که اکثر آقایان شوراها هیچ بویی از خدمت به مردم و دلسوزی و … نبرده اند و فقط برای منافع شخصی آن هم با تقلب گسترده به این سمت دست یافتند و برای منافع خود حاضرند هر چیزی را حتی همشهریان خود را هم بفروشند،
  برخی از ایشان زمین خوار کلان هستند و سمت شورا اهرم فریب مردم است و قدرت طلبی آنها،
  در وصف یکی از آنها همین بس که همه ارگان های شهرستان از جمله فرمانداری، سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و … با تایید صلاحیت ایشان مخالف بودند و در لحظه آخر از طریق فشار بر ارگانهای پایتخت توانست تایید صلاحیت شود و یک شبه رای خرید و با تقلب گسترده بدون هیچ هزینه تبلیغاتی رای آورد
  پناه بر خدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.