چندی پیش خدمت ایت الله ناصری بودیم ایشان خاطره ای ازخودشان تعریف کردند که بسیار شنیدنی و پندآموز است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چشم برخوار؛ چندی پیش خدمت ایت الله ناصری بودیم ایشان خاطره ای ازخودشان تعریف کردند که بسیار شنیدنی و پندآموز است. ایت الله ناصری نقل کردند در یکی از سفرهایی که به نجف و کربلا داشتیم؛ لب مرز ما را بی دلیل دستگیر کردند و پس ازمدتی ما را برای بازجویی به اتاقی بردند و از ما سئولاتی پرسیدند. نوبت ما شد؛ از من پرسیدند اسم بزرگ تو چیست؟ گفتم محمد. فرمانده عراقی با تمسخر گفت اسم بزرگ نه اسم کوچک! شما شیخ ها ملاهای ایرانی سواد ندارید؟ فوراً جواب دادم محمد اسم پیامبر اسلام و اسم بزرگ من است. فرمانده  عراقی کمی فکر کرد و از این حاضر جوابی یک شیخ اصفهانی خوشش آمد. دستور همه کاروان را بدون بازرسی از مرز عبور دادند.

 

ردیف موضوع زمان دریافت
1 گوش دادن چیزهای مفید وصف متقین است 02′:02 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
2 لطف خداوند به انسان در اعمال نیک و بد 03′:59 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
3 مؤمن اعضای بدن خود را کنترل می کند 02′:05 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
4 مؤمن اعضای بدن خود را کنترل می کند 02′:49 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
5 آثار گناه (قمار، شراب، موسیقی) 01′:59 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
6 همانند جسم باید مواظب روح خود باشیم 04′:43 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
7 فقر از آثار گناه است 01′:28 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
8 علم حقیقتی است که انسان رابه حق و سعادت راهنمایی کند 03′:23 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
9 تواضع از نشانه های مؤمن و انبیاء 04′:58 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
10 تکبر برای انسان جایگاهی ندارد 05′:38 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
11 تکبر برای انسان جایگاهی ندارد 04′:27 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
12 تکبر برای انسان جایگاهی ندارد 04′:04 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی
13 تکبر مانع کمال 03′:41 Download 300 سخنرانی زیبا از آیت الله ناصری دولت آبادی