یکی از محصولات شهرستان برخوار انگور است ولی اکثر کشاورزان، بیشتر انگور تولیدی را به مصرف خانگی می رسانند تا این که به دنبال عرضه در بازار باشند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «خبرما»،

4 1 2 3