شنيده شده است كه رها اعتمادی به دلیل قوانین كشور انگلستان که فرد متاهل را از تجاوز جنسي تبرئه می کند، مجبور به ازدواج شده است.

به گزارش خبرما به نقل از  جام فرهنگی، شنيده شده است كه رها اعتمادی به دلیل قوانین  كشور انگلستان که فرد متاهل را از تجاوز جنسي تبرئه می کند، مجبور به ازدواج شده است.

اعتمادي دراستانبول ترکیه با شخصی به نام سهیلا ازدواج کرده است.
سهیلا درايران به حرفه خبرنگاري مشغول است و نسبت فامیلی نیز با رها  اعتمادي دارد.

download
قرار است رها اعتمادي به زودي برصفحه من وتو ظاهرشود  و اعلام كند كه متاهل است تا اعتماد بینندگان و دادگاه انگليس را جلب نمايد.

download (1)

دستگیری رها اعتمادی (مجری شبکه من و تو) به جرم تجاوز جنسی/سند
پلیس انگليس رها اعتمادي  را به دلیل رابطه نامشروعی که در دانکستر انجام داده بود تحت تعقیب قرار داده است. رها متهم است به پسر بچه ای 11 ساله تجاوز كرده است.
این اتفاق ناگوار زمانی برای جک باتلر” 11 ساله افتاده است که در ساعت 10:50 صبح در حال قدم زدن از “اشینفورت” به سمت “بروکسهوم” بود، زمانی که این پسر در حال رفتن به خانه بود، دزدیده شد و به  صورت شدیدی مورد سوء استفاده “رها” قرار گرفت.
بعد از شکایت خانواده جک، پلیس رها اعتمادی را دستگیر ولی با این وجود او را به قید وثیقه آزاد کرده است.