قدرت الله معینی اشعار زیادی در مدح اهلبیت علیه السلام و دفاع از ارزشهای اسلامی، در زمینه شهدا و بسیج، شهرستان برخوار و … سروده است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری شهرستان برخوار؛ «چشم برخوار»، قدرت الله معینی در سال 1312 در یک خانواده مذهبی در روستای کربکند دیده به جهان گشود. درهمان سنین کودکی پدر خود را از دست داد. پس از طی تحصیلات مکتبی مدتی در تهران زندگی کرد و سپس به زادگاهش برگشت. از دوران کودکی قریحه شعر در وی جوشش پیدا کرد.

معینی اشعار زیادی در مدح اهلبیت علیه السلام و دفاع از ارزش های اسلامی، در زمینه شهدا و بسیج، شهرستان برخوار و … سروده است.

پس از فعالیت های در دوران انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی، جزء اولین کسانی بود که به جبهه اعزام شد. در طول 8 سال جنگ تحمیلی پس از جانباز و شیمیایی شدن؛ در قسمت تدارکات جنگ فعالیت خود را شروع کرد و تا آخرین سال های جنگ حضور داشت.

کاخ استبداد را درهم شکستن وحدت است       نقش استکبار را بر آب کردن وحدت است

هفته وحدت بود میلاد ختمی مرتبت                 برتمام مسلمین تبریک گفتن وحدت است

روز میلاد محمد خاتم پیغمبران                        گردهم با مسلمین یکجا نشستن  وحدت است

خواری و ذلت نمی خواهی برای دینتان            زیر بار ذلت و خواری نرفتن وحدت است

یک صف واحد شوید اندر نماز جمعه ها            در نماز جمعه ها شرکت نمودن وحدت است

با صدای نعره الله اکبر مرد و زن                     بر جهان خواران همه فریاد کردن وحدت است

ای مسلمانان عالم گوش خود را واکنید          پشت اسرائیل غاصب را شکستن وحدت است

گر معینی می زند فریاد مرگ بر مشرکین          مشرکین را ای مسلمان خوار کردن  وحدت است

erere