آزمون کنکور همزمان با سراسر کشور در دو حوزه شهرستان برخوار برگزار شد.

به گزارش خبرما، مسئول آموزش و پرورش برخوار به همراه مسئول بازرسی و نظارت بر اجرای کنکور، امروز از این آزمون بازدید کردند.

بابایی در این بازدید گفت: امسال تعداد شرکت کنندگان در آزمون کنکور سراسری نه تنها در شهرستان بلکه در کل کشور، با کاهش 20درصدی روبرو بوده است.