با متخلفین تخلیه نخاله های ساختمانی در عرصه های منابع طبیعی شهرستان برخورد قاطع می شود.

به گزارش خبرما، رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار گفت: علی رغم مشخص کردن جایگاه های تخلیه نخاله های ساختمانی در مناطق مختلف شهرستان متاسفانه تخلیه نخاله های ساختمانی در عرصه های منابع طبیعی همچنان اتفاق می افتد که در همین زمینه تصمیمات قاطع و جدی برای برخورد با متخلفان اتخاذ شده است.

امیرمحسن ولی با بیان این که تخلیه نخاله های ساختمانی به عنوان تهدید و عامل تخریب و بر هم زدن سیمای طبیعی عرصه های شهرستان محسوب می شود، افزود: سطح مراتع شهرستان برخوار نود هزار هکتار است که تقریبا بیست معدن در شهرستان فعال و ضایعات و نخاله های خود را در اطراف معادن رها می کنند و لزوم حفاظت از عرصه های اطراف این معادن بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: ضرورت حفاظت همه جانبه از منابع طبیعی شهرستان ما را بر آن داشت تا عوامل گشت و مراقبت این اداره نسبت به نصب تابلو در ابتدای جاده های فرعی که منتهی به معادن شهرستان می شود اقدام کنند و در همین زمینه نیز یک دستگاه کامیون که در حال تخلیه نخاله های ساختمانی در اراضی ملی بود دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شد.

ولی در پایان افزود: با هماهنگی مقامات قضایی جریمه این راننده متخلف با بارگیری صد کامیون از نخاله های تخلیه شده در عرصه های ملی و تخلیه آن در مکان های مشخص، اعمال و پس از آن با درخواست گذشت متخلف موافقت و انجام شد.