نفرات برتر کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ حبیب آباد

  به گزارش خبرما، ۱٫ آقای علی شکل آبادی فرزند صادق کسب رتبه ی ۲۱۷ در گروه ریاضی و فنی ۲٫ خانم نرجس فقیه فرزند مجید کسب رتبه ی ۳۰۳ در گروه ریاضی و فنی و کسب رتبه ی ۱۵۷ در گروه زبان های خارجی ۳٫ خانم فاطمه شبانی فرزند قاسمعلی کسب رتبه ی ۵۱۱…

۱٫ آقای علی شکل آبادی فرزند صادق

کسب رتبه ی ۲۱۷ در گروه ریاضی و فنی

۲٫ خانم نرجس فقیه فرزند مجید

کسب رتبه ی ۳۰۳ در گروه ریاضی و فنی و کسب رتبه ی ۱۵۷ در گروه زبان های خارجی

۳٫ خانم فاطمه شبانی فرزند قاسمعلی

کسب رتبه ی ۵۱۱ در گروه علوم تجربی

۴٫ خانم نسترن بیگی فرزند اکبر

کسب رتبه ی ۷۴۴ در گروه ادبیات و علوم انسانی

۵٫ خانم الهه پروانه فرزند علی

کسب رتبه ی ۱۵۰۷ در گروه ادبیات و علوم انسانی

17402

۶٫ آقای عباس علیخاصی فرزند مصطفی

کسب رتبه ی ۱۵۵۹ در گروه ادبیات و علوم انسانی

۷٫ خانم فریبا رضوانیان فرزند مرتضی

کسب رتبه ی ۱۶۰۲ در گروه زبان های خارجی

17403

۸٫ آقای سجاد طالبی فرزند احمد

کسب رتبه ی ۱۸۳۸ در گروه ریاضی و فنی

17404

۹٫ آقای احسان فاضل زاده فرزند محمد

کسب رتبه ی ۲۶۶۸ در گروه ریاضی و فنی

۱۰٫ خانم زهرا صادقی فرزند علی

کسب رتبه ی ۲۷۳۳ در گروه ادبیات و علوم انسانی

کسب رتبه های فوق را به ایشان، خانواده های محترمشان و معلمان دلسوز شان تبریک عرض می کنیم و امیدواریم در مراحل بعدی ، همچنان بدرخشند.

منبع: حبادنمادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.