بین ربا و تنزیل فرق هست. ربا حرام است اما تنزیل حرام نیست، تنزیل که امروزه به آن اسکنت هم می گویند، جایز است.

به گزارش خبرما، 

* قرآن، روایات و ربا

امام جمعه حبیب آباد در ادامه مبحث ربا در جمع مردم در مسجد امام صادق (ع) گفت: پرهیزکاران از مظاهر فریبنده دنیا روی گردان اند. پروا پیشه گان، فریب مال و منال دنیا را نمی خورند. درمقابل مظاهرِ چشم پر کن دنیا ذلیل نیستند. تقوای خدا در باب امور مالی در باب امور اقتصادی برای موفقیت انسان در طی طریق تکامل و پیمودن راه سعادت بسیار اهمیت دارد.

حجت الاسلام مؤمنی افزود: یکی از گناهان بزرگ، گناه رباخواری است، به گونه ای که اگر در روستایی، شهری یا مملکتی این گونه گناه ظهور پیدا کرد و رباخواری را مخفی نکردند خداوند عذاب خود را نازل می کند. در حدیث آمده : «اذا ظهر الزنا و الربا …».

وی ادامه داد: دو گناه است که اگر شیوع پیدا کرد، همیشه در همه زمانها این گناهان بوده اما اگر به حد شیوع و رواج رسی و آشکار شد و قباحت و زشتی آن از بین رفت، فرد علنا این گناه را مرتکب می شود و حیاء نمی کند که یکی روابط نامشروع جنسی است و دوم رباخواری؛ پیامبر خدا (ص) می فرماید: «فی قریه …» اگر این دو گناه شیوع پیدا کرد «اذن فی هلاکها». اذن از جانب خدا می رسد برای هلاکت آن روستا و شهر. پس گرفتاریها زیر سر بندگان است.

خطیب جمعه حبیب آباد افزود: امام خمینی اعلی الله مقامه در تحریر الوسیله می فرماید: «قد ثبت حرمه الربا بالکتاب و السنه و اجماع من المسلمین». حرمت ربا خواری از طریق قرآن، سنت و احادیث معصومین (ع) ثابت است و اتفاقی بین مسلمانان است و از گناهان کبیره بزرگ است. گناهان کبیره نیز بین آنها رتبه بندی است. در بین گناهان کبیره برخی شدت بیشتری دارد از جمله رباخواری. «قد ورد التشدید علیه فی الکتاب العزیز و الاحادیث الکثیره»، در قرآن و حدیث بسیار به شدت با رباخواری برخورد شده است تا آنجا که از مولانا الصادق علیه السلام در خبر معتبرو صحیح السند، رسیده که : «درهم ربا عندالله اشد من سبعین زنیه کلها بذات محرم فی بیت الله الحرام» یک درهم ربا خوردن در نزد خدا شدید تر است (بدتراست) از اینکه شخص معاذالله رابطه نامشروع جنسی با محرم خود (مادر خود) داشته باشد هفتاد مرتبه آن هم در خانه خدا که هیچ مکان دیگر در روی زمین به شرافت و عظمت آن نیست.
ایشان گفتند: پیامبر خدا (ص) نه تنها رباخور را لعن فرمودند بلکه ربا دهنده و کسی که کاتب است و قرارداد ربا را تنظیم می کند و نیز کسی که دلال و واسطه گر رباست و همچنین دو شاهدی که شاهد جریان ربا هستند همه اینها مورد لعن خدا هستند. عملی که در حکم جنگ با خدا و رسول خداست. ربا خوارن در قیامت بسیار کارشان سخت است و اگر توبه نکرده از دنیا بروند در آخرت به عذاب سختی دچار خواهند شد. مطابق حدیث به هر مقداری که شخص ربا بخورد، آتش جهنم در شکم خود وارد نموده است. درقوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین متعدد از قبیل: حبس، جزای نقدی (گذشته از اینکه باید زیادی را که گرفته به صاحب آن برگرداند به همان مقدار هم به جزای نقدی محکوم می شود که می بایست به حاکمیت اسلامی بپردازد) و شلاق (تا 74 ضربه) که اینها همه برگرفته و مستند به ادله شرعیه است، برای فرد رباخوار در نظر گرفته شده است.

* احکام ربا و تنزیل (اسکنت)
خطیب جمعه حبیب آباد خاطرنشان کرد: در باب مسائل فقهی دو مساله وجود دارد: مساله اول اینکه فروختن جنس اگر نقد بفروشد یک قیمت دارد اگر نسیه بفروشد ممکن است قیمت را بیشتر کند. مثلا می گوید این فرش را اگر نقد بخواهی سه میلیون تومان است و چنانچه سه ماهه بخواهی باید سه میلیون ویکصدهزار تومان بپردازی (هرچه مدت بیشتر می شود مبلغ را بالا می برد) که این ربا نبوده و جایز است.
مساله دوم: بین ربا و تنزیل فرق هست. ربا حرام است اما تنزیل حرام نیست. تنزیل که امروزه به آن اسکنت هم می گویند، جایز است. مثلا شما چک مدت دار یا سفته از کسی در دست داشتی (چک بدون مدت و بدون تاریخ نقد است وحال و آن در حکم اسکناس است) و موعد آن فرا نرسیده که بتوانی وصول کنی و احتیاج به پول نقد داری، می روی به همان کسی که چک را صادر کرده، چک را می دهی و می گویی شما برای من تا سه ماه آینده یک میلیون تومان نوشتی، این را الان نهصد هزارتومان پول نقد به من بده و چک خودت را تحویل بگیر و به عبارتی تنزیل می کند (کم می کند) ، این حرام نیست برخلاف ربا که زیادی و فزونی است و حرام. در اینجا زیادتی و فزونی طرف بدهکار است برخلاف ربا که زیادتی طرف طلبکار می آید. این در جایی است که با شخص صادر کننده چک تنزیل کنی اما با شخص ثالث (سوم) حرام است. البته در تنزیل بر شخص صادر کننده چک واجب نیست تنزیل را بپذیرد و می تواند این درخواست را رد کند لکن چنانچه پذیرفت و توافق کردند هیچ مانع شرعی ندارد و به فتوای همه فقها جایز است.