معدن انشقاق در نزدیکی شهر کمشچه، در عرصه محیط زیست یکی از کلونی های ریزگرد در شهرستان به شمار می آمد که پرونده قضائی و کیفری آن تشکیل و این معدن تعطیل شد.

دادستان برخوار در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرما از توقیف و تعطیلی یکی از بزرگ ترین تخریب های منابع طبیعی در شهرستان خبر داد.

فتح الله محمدی افزود: معدن انشقاق که در نزدیکی شهر کمشچه قرار دارد، در عرصه محیط زیست یکی از کلونی های ریزگرد در شهرستان به شمار می آمد که با پیگیری رییس اداره منابع طبیعی شهرستان، پرونده قضائی و کیفری آن تشکیل و این معدن تعطیل شد.

وی گفت: کارشناسان اداره منابع طبیعی خسارات وارده به منابع طبیعی را در حدود 4 میلیارد تومان برآورد و تخمین زده اند.

محمدی ادامه داد: این شرکت ضمن تجاوز بیش از حد واگذاری، محیط طبیعی پیرامون خود را نیز پس از اکتشاف و استخراج به حالت اولیه برنگردانده و باعث تخریب آن شده بود.

دادستان برخوار ضمن اشاره به چند حکم ابتکاری در حوزه منابع طبیعی گفت: اگر متهم را به جزای نقدی محکوم می کردیم مبلغی به خزانه دولت واریز می شد و در نهایت سودی برای شهرستان نداشت. به همین دلیل دادسرای شهرستان با استفاده از اختیارات دادستان به مجرمان پیشنهاد داد که در ازای پرداخت جرائم نقدی یا تخفیف آن، به احیای مناطقی که تخریب کرده اند بپردازند.

محمدی افوزد: همانطور که می دانید در شهرستان منطقه کویری وسیعی داریم که دولت برای جلوگیری از گسترش آن به طاق کاری می پردازد که ما این افراد متخلف را موظف کردیم این مناطق کویری را طاق کاری کنند یا با آفات مبارزه و در نهایت منابع طبیعی تخریب شده را احیا کنند که هم اکنون نیز این طرح در شهرستان در حال انجام است.

دادستان برخوار خبر داد: کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس که به صورت سرزده وارد شهرستان شدند، از این طرح نیز بازدید و به تهران پیشنهاد اجرای آن در سطح کشور را دادند.

شایان ذکر است این طرح ابتکاری از دادسرا و دادستان شهرستان برخوار به عنوان دادسرای نمونه کشوری در حوزه برخورد با منابع طبیعی و محیط زیست معرفی و تقدیر شد.