یکشنبه بازار دولت آباد پس از تعطیلی چند روزه مجددا برپا شد.

به گزارش خبرماه، استقبال گسترده مردم و بالاخص قشر محروم از بازارچه ای که بساط آن در روز یکشنبه هر هفته در شهر دولت آباد پهن است و مزایایی که این بازار می تواند برای مردم (از بُعد اقتصادی) داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست،
پس از انتشار خبر تعطیلی یکشنبه بازار و تبدیل آن به بازار جمعه، با موجی از اعتراضات مردمی مواجه شدیم و شهروندان دولت آباد (و حتی کل شهرستان)، خواستار راه اندازی مجدد این بازار شدند که پایین تر بودن قیمت اجناس نسبت به مغازه ها و فروشگاه ها دلیل عمده آن ها بود.

سرانجام با ادامه اعتراضات مردمی و پیگیری های مسئولان مربوطه و خبرماه، با تصمیم شهردار دولت آباد، پس از تعطیلی چند روزه بازار یکشنبه دولت آباد که به صورت هفتگی در پارک معلم دولت آباد پهن می شد، بساط آن مجددا در محل سابق خود (پارک معلم) پهن شد.

آن چه ذکر آن در این نوشتار حائز اهمیت است این است که از این به بعد کاسبان فقط مجاز به فروش میوه و تره بار می باشند و در صورت وقوع تخلف، برخورد جدی با آنان خواهد شد.

53