دکتر داود جعفری گفت: طبق فرموده رهبری مواظب باشیم در داخل کشور وحدت جامعه را از بین نبریم، چون یکی از راه های نفوذ، تفرقه و شکست وحدت جامعه امروز ماست.

به گزارش خبرماه، دکتر داود جعفری در حاشیه مراسم راهپیمایی 13 آبان که در دولت آباد برگزار شد در خصوص عبارت «هیهات منا الذله» گفت: این عبارت یعنی استمرار مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر اسرائیل، یعنی مرگ بر هر گونه طاغوتی که در این جهان قد علم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تا ما هستیم استکبار ادامه پیدا نخواهد کرد، افزود: مقام معظم رهبری می فرماید: اسرائیل تا 25 سال آینده را نخواهد دید، که این سخن ایشان تهدید بسیار بزرگی برای اسرائیل است.

جعفری ادامه داد: وقتی ایشان می فرمایند «چه در مذاکرات توافق بکنیم و چه نکنیم، منافع تحریم آمریکا و اسرائیل تامین نخواهد شد»؛ حرف بسیار بزرگی است؛ این بدین معناست که ما با تمام وجود وارد عرصه مبارزه شده ایم، همانطور که قرآن هم برای ما در این زمینه سفارش هایی دارد.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: خداوند در قرآن می فرماید: «محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم»؛ اشداء علی الکفار یعنی مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر اسرائیل، و رحماء بینهم یعنی طبق فرموده رهبری مواظب باشیم در داخل کشور وحدت جامعه را از بین نبریم، چون یکی از راه های نفوذ، تفرقه و شکست وحدت جامعه امروز ماست.