طی بازدید مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان از آثار تاریخی شهر سین، احیای دوباره برخی آثار در این شهر تصویب شد.

به گزارش خبرماه، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان، فرماندار و بخشدار شهرستان و هیئت همراه، شهردار و اعضای شورا در روز دوشنبه گذشته از مکانها و بناهای تاریخی منار، مسجد امام حسن مجتبی (ع)، حمام قدیمی شهر سین بازدید کردند.

در این بازدید دکتر اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان گفت: بی شک امروزه گردشگری یکی از اساسی ترین مباحث اقتصاد بین المللی را به خود اختصاص داده است، لذا با توجه به عزم دولت تدبیر و امید در توسعه گردشگری کشور، می طلبد تا با عزم جدی بسوی توسعه اقتصادی استان بر مبنای گردشگری گام بردایم زیرا با توسعه گردشگری می توانیم به توسعه اقتصادی استان بیش از پیش امیدوار باشیم.

اله یاری در ادامه سخنانش به رشد نسبی ورود گردشگر به استان اشاره کرد و افزود: در 5 ماه اول سال جاری نزدیک به 70 هزار نفر گردشگر خارجی از استان اصفهان بازدید کرده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان دهنده رشدی در حدود 12 است و این در حالی است که پیش بینی ما برای ماههای شهریور، مهر و آبان، رشدی درحدود 36  درصد است.

در ادامه مهندس فصیحی نماینده میراث فرهنگی در شهرستان برخوار در خصوص بناهای تاریخی و اقدامات انجام گرفته تاکنون در جهت حفظ و مرمت این آثار ارزشمند مطالبی را عنوان نمودند که در این دیدار مهندس توکلی شهردار سین با توجه به آثار تاریخی در شهرسین و ناشناخته بودن در استان و کشور ضمن اعلام همکاری با سازمان در خصوص مرمت حمام قدیمی و بازسازی و احیاء ویراب تاریخی دوره سلجوقی، خواستار کمک و مساعدت در زمینه مختلف گردشگری و بخصوص حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند گردید و مقرر شد تا در خصوص احیای حمام قدیم و احیاء ویراب سازمان اقدامات لازم را انجام دهند.