شهید مرتضی زارع، که در 21 آذرماه سال 1393 به دیدار خانواده های معزز شهدا رفته بود، در 21 آذرماه امسال با شوقی آسمانی شهادت را در آغوش کشید.

به گزارش خبرماه،

aaa

http://khabarmah.ir/56136

IMG_20141211_1914ص55

20151211014837