شهردار دولت آباد در خصوص اجرای آزادسازی انتهای خیابان جانبازان گفت: به دلیل مشکلات بسیار، اجرای این پروژه میسر نیست و شهرداری زیرسازی و آسفالت این خیابان را در سال 95 انجام می دهد.

پروژه آزادسازی انتهای خیابان جانبازان دولت آباد و در نهایت اتصال این خیابان به شهر اصفهان سال هاست که بر سر زبان هاست و مردم خواستار پیگیری و اجرای آن هستند.

اطهری فر شهردار دولت آباد در گفتگو با خبرماه در مهرماه سال جاری در این خصوص گفت: «همانطور که در جلسات قبلی نیز عنوان شده، مشکل بزرگی که در زمینه آزادسازی انتهای خیابان جانبازان وجود دارد این است که یک سوم انتهایی این خیابان بر اساس طرح جامع در محدوده دولت آباد نیستو در طرح جامع اصفهان نیز به عنوان یک خیابان در نظر گرفته نشده است.

جلسات بسیار زیادی تاکنون با شهردار و شورای شهر اصفهان داشته ایم تا اقدام به اصلاح طرح جامع اصفهان کنند که تاکنون موفق به راضی کردن آن ها نشده ایم و در صورتی که آن ها با اصلاح طرح نیز موافقت کنند، اصلاح طرح جامع امری بسیار زمانبر می باشد چرا که بازنگری آن حدود یک سال است به اتمام رسیده و طرح تفصیلی آن نیز پنج سال زمان برده است، اما این مژده را به شهروندان دولت آبادی می دهیم که یکی از پروژه های قطعی شهرداری در سال ۹۵ بحث اصلاح، زیرسازی و آسفالت بلوار جانبازان (حداقل از میدان بسیج تا خط گاز) می باشد».

با ادامه پیگیری ها و درخواست شهروندان مبنی بر دریافت آخرین اخبار و تحولات از روند اجرای این پروژه به گفتگوی مجدد با شهردار دولت آباد نشستیم.

اطهری فر با اعلام این که تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص از طرف شهرداری اصفهان صورت نگرفته، اذعان کرد: دو سوم بلوار جانبازان از میدان بسیج تا بلوار فرزانگان در محدوده دولت آباد و یک سوم اصولا در حریم شهر دولت آباد و شهرستان برخوار نبوده و در حریم شهر و شهرستان اصفهان است.

وی افزود: این یک واقعیتی بوده که در تمام این سال ها هیچ اشاره ای به آن نشده است.

شهردار دولت آباد گفت: چند جلسه با دکتر جمالی نژاد شهردار فعلی اصفهان به اتفاق مهندس صلواتی معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری اصفهان، مهندس صلواتی پدر، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان داشته ایم، همچنین آقای نورصالحی را برای بازدید از این بلوار به دولت آباد آوردیم و مسیر را نشان دادیم و در آن جلسه این مسئولان به صراحت اذعان داشتند که این خیابان هیچ اهمیتی و اولویتی برای آنان ندارد و راضی کردن اعضای شورای اصفهان برای جذب اعتبار در این زمینه کار بسیار مشکلی است.

این مسئول ادامه داد: اگر هم اصفهان قبول کند که این خیابان را تا بلوار فرزانگان ببرد، مشکل اصلی این است که در طرح جامع دولت آباد چنین خیابانی در نظر گرفته نشده است.

اطهری فر اعلام کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد و قطعا جزء پروژه های شاخص شهرداری دولت آباد در سال 95 خواهد بود، زیرسازی و آسفالت خیابان جانبازان از میدان بسیج تا بلوار فرزانگان است.