بستر آزادسازی انتهای خیابان جانبازان فراهم نیست/ زیرسازی و آسفالت این خیابان، پروژه قطعی سال 95

شهردار دولت آباد در خصوص اجرای آزادسازی انتهای خیابان جانبازان گفت: به دلیل مشکلات بسیار، اجرای این پروژه میسر نیست و شهرداری زیرسازی و آسفالت این خیابان را در سال 95 انجام می دهد.