مسجد دوازده امام دولت آباد بنايي است از دوران صفوي كه در داخل بافت قديم شهر دولت آباد واقع شده است.

به گزارش چشم برخوار مسجد دوازده امام دولت آباد بنايي است از دوران صفوي كه در داخل بافت قديم شهر واقع گرديده است. اين بنا به صورت مربع شكل در دو طبقه ساخته شده كه طبقه زيرين آن به عنوان سَردابه و طبقه بالايي يا همكف آن به عنوان مسجد جهت اقامه نماز استفاده مي شود.

اين مسجد با دو متر ارتفاع از سطح زمين، خود گواه بر وضعيت جغرافيايي منطقه اطراف و بنايي بدون حياط مي باشد. البته در حال حاضر فضايي در پشت مسجد به عنوان حياط در اختيار مسجد مي باشد. اين بنا با فضايي مربع شكل در زير سقفي گنبدي شكل كه دور تا دور آن را رواقهايي در دو طبقه احاطه كرده اند ساخته شده و محراب جديدالاحداث آن در ضلع جنوبي قراردارد. نماي بيروني و سر در مسجد از آجر و داخل بنا با گچ بري سفيد كاري شده  كه در سالهاي اخير نيز آئينه كاري هايي به آن اضافه گرديده است.

در مجاورت مسجد دوازده امام، امامزاده سيد محمد قرار دارد كه ساختمان آن جديدالاحداث و نماكاري شده است. فضاي سبز زيبايي جلوي امامزاده و مسجد ۱۲ امام وجود دارد كه ويژگي خاصي را به محدوده بافت پيرامون آثار داده است. گرچه مسجد جامع و حمام قديمي شهر در سالهاي اخير تخريب شده ولي هنوز هم داخل بافت خانه هايي به سبك قديم و داراي قدمتي كهن يافت مي شود.