خانواده یزدی پس از جست و جوی بسیار در پی یافتن فرزند شهیدشان آن را در شهر کمشچه برخوار می یابند .

به گزارش چشم برخوار، شهید گمنام می آورند به کمشچه برخوار، شهیدی که فقط یک نشان داشت؛ آن هم یک کفن که بر روی آن نوشته شده بود؛ «نوزده ساله» و درست در همان زمان شهید گمنامی را با عنوان شهید شهید نوزده ساله به دامن خاک شهر یزد می سپارند.

دقیقه ها، ساعتها، روزها و ماه ها می گذرد تا اینکه شهیدی تشخیص هویت می شود و خانواده او بر اساس آزمایش DNA مشخص می شود، خانواده ای یزدی در انتظاری جانکاه برای شهید هفده ساله شان…

جست و جوهای عاشقانه پدر و مادر آغاز می شود و با تصور حضور فرزند خود در شهر یزد،  فرزند خود را در شهر کمشچه برخوار می یابند…

مسئول ستاد پاسداشت شهدای گمنام شهر کمشچه در تشریح این اتفاق نادر اما زیبا به چشم برخوار گفت: پس از پیگیری هایی که برای تدفین شهدای گمنام در شهر کمشچه انجام شد دو شهید برای تدفین در شهر کمشچه انتخاب شد.

مجید جعفری افزود: به گفته یکی از اعضای ستاد استقبال و تدفین از شهدای گمنام بر روی یکی از تابوت ها نوشته شده بود شهید هفده ساله اما پس از بازگشایی تابوت مشاهده کردیم که روی کفن نوشته شده است شهید نوزده ساله، که این شهید را به خاک سپردیم.

مسئول پایگاه بسیج شهید چمران اضافه کرد: پس از مدتی از سازمان حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تماس گرفتند که یکی از شهدایی که در این شهر مدفون شده اند هویتشان مشخص شده و باید به شهر یزد منتقل شود، پس از بررسی ها و ارسال تصاویر گرفته شده از تفاوت سن تابوت با سن کفن شهید متوجه شدیم که شهیدی که هویتش مشخص شده هفده ساله بوده و در تابوتی قرار گرفته بوده که در شهر یزد رفته است و به این ترتیب خانواده شهید یزدی، فرزند خود را در شهر کمشچه یافتند…

محل تدفین شهدای گمنام کمشچه برخوار