لزوم همکاری دستگاهها در کنترل و پیشگیری از آنفلو‌آنزای فوق حاد پرندگان...

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار گفت: همکاری و هم‌افزایی دستگاه های مرتبط در شهرستان، آمادگی کامل و لازم را در کنترل و پیشگیری از ‌بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان ایجاد می نماید....