بیش از ۲ هزار شاغل کارخانجات و شرکت‌های شاهین‌شهر اخراج شدند...

نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس آمار اداره کار و خدمات اشتغال شاهین‌شهر از آغاز امسال تاکنون به علت رکود و ورشکستگی، بیش از 2 هزار نفر از کارخانجات و شرکت‌های ...