اولین فیلم سینمایی در اصفهان تولید شد/ هنرمندان پایتخت نمی گذارند هنرم...

برخی از هنرمندان پایتخت نمی گذارند هنرمندان اصفهانی پیشرفت کنند. همه هنرمندان اصفهان باید به خودشان بها بدهند و بدانند که می توانند با تهرانی ها مقابله کنند و خودشان را در عرصه هنری بالا بکشند. ...

رکاب زدن مختلط به بهانه ورزش

دوچرخه هایی با راکبان دختر و پسر که در اختلاطی زننده و دور همی روی خط تند منکرات آن هم در رقابتی استانی با عنوان بزرگترین تور دوچرخه‌سواری پاییزه استان اصفهان رکاب می زنند و دست به کمر و آسوده خاطر ب...

سامان‌دهی به اعتقادات بر اساس مبانی قدم اول ارتقای فرهنگ عمومی است...

مدیر کل ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به اهمیت زیربنایی فرهنگ نسبت به اقتصاد و سیاست گفت: رسیدن به باور و سامان بخشیدن به اعتقادات بر اساس مبانی اولین قدم در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه است....