اولین فیلم سینمایی در اصفهان تولید شد/ هنرمندان پایتخت نمی گذارند هنرم...

برخی از هنرمندان پایتخت نمی گذارند هنرمندان اصفهانی پیشرفت کنند. همه هنرمندان اصفهان باید به خودشان بها بدهند و بدانند که می توانند با تهرانی ها مقابله کنند و خودشان را در عرصه هنری بالا بکشند. ...