پسرم سرش می رفت، قولش نمی رفت/ جواد مادری بود و پس از ۲۷ روز به آغوشم ...

مادر شهید مدافع حرم جواد محمدی گفت: به پدرش و من احترام می گذاشت و تمام قد خم می شد و دستم را می بوسید، زمانی که این کار را می کرد، افسوس می خوردم که ای کاش مادر داشتم و دستش را می بوسیدم. ...

شهرستان برخوار، از عمده تولیدکننده های گرمک و طالبی در استان اصفهان...

متوسط عملکرد تولید گرمک و طالبی در استان اصفهان 33 تن در هکتار است که شهرستان اردستان با هزار و 100 هکتار سطح زیر کشت در جایگاه نخست و شهرستان‌های آران و بیدگل، اصفهان و برخوار در رده های بعدی هستند...