حضور دو برخواری در میان برگزیده گان بخش کشاورزی استان اصفهان...

در مراسم تجلیل از برگزیده گان بخش کشاورزی استان اصفهان، حسین فتاحی به عنوان تولید کننده نمونه محصول کلزا و داوود جهانگیری به عنوان مدیر عامل نمونه صنایع تبدیلی و تکمیلی شیلاتی از شهرستان برخوار تجلیل...

برگزاری دوره «قصه گوی مهربان» در شهرستان برخوار...

دوره «قصه گوی مهربان» که با محوریت آموزش مهارت‌های قصه‌گویی ویژه مادران با هدف فراهم کردن بانک اطلاعاتی از مادران قصه‌گو و استفاده از حضور این بانوان در بخش‌های کودک کتابخانه‌ها برگزار می‌شود که با ع...