حسینعلی حاجی، نماینده قوه مقننه در شورای برنامه ریزی استان اصفهان شد...

در جلسه امروز چهارشنبه 27 مرداد 95، با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، حسینعلی حاجی نماینده مردم شهرستان های برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه مقننه در شورای برنامه ریزی است...