افزودن شهرستان برخوار به شبکه توزیع شارژ اصفهان کارت...

مدیر دفتر اصفهان کارت و مدیر پروژه سامانه هوشمند تاکسی شهرداری اصفهان گفت:با توجه به شروع سال تحصیلی جدید و همچنین درخواست شهروندان، 50 نقطه موقت در سطح شهر به شبکه توزیع شارژ اصفهان کارت اضافه شده ا...

برخورد قاطع و قانونی با سرویس های دانش آموزی متخلف در اصفهان...

با آغاز سال تحصیلی جدید، سرویس مدارس از جمله مهم ترین دغدغه هایی است که والدین و مدیران مدارس را به خود مشغول کرده و آنها با وسواس و دل نگرانی در پی تهیه و سرو سامان دادن این نیاز ضروری دانش آموزان م...