دولت یازدهم مقروض ترین دولت ها/ ۳۶ میلیارد دلار جریمه کشورمان در مجامع...

حاجی دلیگانی دولت یازدهم را مقروض ترین دولت بعد از انقلاب نام برد و با اشاره به عدم تمکین اعضای دولت به قانون درباره حقوق های نجومی، قراردادهای نفتی و توجه نکردن دولتی ها به درون کشور برای حل مشکلات ...