1078117

عدم برخورد با فیش های نجومی باعث از بین رفتن اعتماد مردم به انقلاب می ...

حاجی دلیگانی با بیان اینکه عدم برخورد با فیش های نجومی باعث از بین رفتن اعتماد مردم به انقلاب می شود، گفت: متاسفانه عزم راسخی در نوع رفتار برخی مسئولان در برخورد با نجومی بگیران دیده نمی شود و برخی ج...