احداث بازارچه صنایع دستی منوط به همکاری جهاد کشاورزی است...

فتحی رئیس شورای شهر خورزوق با بیان این که ترکیب جدید شورای اسلامی شهر نشان می دهد که مردم نیز به دنبال ایجاد تغییر هستند، خاطرنشان کرد: شورای شهر خورزوق طی این چهار سال فارغ از وظایف قانونی که برای ...

قطار سریع السیر تهدید یا فرصت؟

مسیر پیشنهادی قطار سریع السیر تهران، اصفهان که از مسیر مرکزی شهرستان برخوار بین دولت آباد – خورزوق و دستگرد به طرف مجموعه المپیک عبور می کند به عنوان پیکری سخت، مرز و نوار سنگی بین شهر دولت آباد (غرب...

متولیان میراث فرهنگی به داد آثار تاریخی سین برسند /تصاویر...

توکلی گفت:طی دو سال اخیر ما از نهادها و متولیان امر در زمینه بازسازی آثار تاریخی درخواست های زیادی داشته ایم چرا که تنها دادن کارشناس و مجوز بهره برداری برای حفظ و مرمت آثار تاریخی کفایت نمی کند؛ بنا...

بازدید علمی بسیجیان برخوار از مزارع نمونه کشت زعفران+ تصاویر...

اولین دور بازدید ها از مزارع شهرستان با حضور تعدادی از بسیجیان شهرستان برگزار شد و حاضران در این بازدیدها، ضمن حضور در مزرعه محل کشت زعفران، با مراحل کشت این گیاه به صورت عملی آشنا شدند....