وقوع دو قتل در کمتر از یک ماه در برخوار

آنچه جای تامل دارد این است که دو قتل در کمتر از یک ماه و با دلایلی شبیه به هم در دو شهر رخ داده است که این موضوع برای شهرستانی مانند برخوار با مردمی مؤمن و متعهد می تواند یک فاجعه باشد....