افتتاح میدان امام علی(ع)

سرپرست روابط عمومی شهرداری اصفهان از اطلاع رسانی روند اجرای طرح احیای میدان امام علی (ع) از طریق شبکه رسانه ای شهر، رسانه های گروهی و جمعی، ملی و بین المللی و تبلیغات شهری به شهروندان و مردم خبر داد...