دولت آقای روحانی در اولین روز انتخاب خود، سایه جنگ را برای ملت سوغات آ...

مدیرمسئول کیهان، حمله روحانی به برخی از کانون‌های اقتدار نظام را باعث جری شدن آمریکا و شیوخ برخی کشورهای عربی دانست و گفت: دولت آقای روحانی در اولین روز انتخاب خود، سایه جنگ را برای ملت سوغات آورده ا...

از غارتگر بیت المال بیش از این انتظار نیست...

اهانت کنندگان به ساحت امام هشتم (ع) کور خوانده اند و باید بدانند که ملت غیور و انقلابی ایران این بار با انتخاب انقلابی خود مشت محکمی بر دهان این یاوه سرایان ولایت گریز و ولایت ستیز خواهند زد تا در هم...

اعتراض کارگران در مقابل روحانی نشانه چیست؟...

به نظر می‌رسد حزب کارگزاران سازندگی با کمک محافل امنیتی درون دولت، از یک سو در صدد سوق دادن اصلاح‌طلبان به عبور از روحانی است و از سوی دیگر، راهبرد به ستوه آوردن روحانی برای کناره‌گیری را دنبال می‌کن...

پوششی برای سهم‌خواهی و گذار از روحانی

جهانگیری که قرار بود در جایگاه پاسور به روحانی کمک کند، با در دست گرفتن ابتکار عمل در جایگاه حمله قرار گرفته و همچنین با معرفی خود به عنوان کاندید اصلاح‌طلبان تا حدی سهم خود را از اعتدالیون و روحانی ...