نقدی به اظهارات اخیر روحانی درباره جواز «انتقاد از معصومین»...

حسن روحانی رئیس جمهور در اظهارات اخیر خود قاطع گفت: حتی معصوم را هم می شود نقد کرد! چنین عبارتی ابتدای امر برای بسیاری از افراد بسیار زیبا جلوه می کند و ظاهر امر این گونه است که به روایتی استناد کرده...

شکست داعش، عبرت دشمن

اگر امروز محور مقاومت می تواند، هدف های خود را در خاک سوریه و عراق یا هر کجای دنیا در مقابل تروریست ها پیش ببرد به این دلیل است که منطق کشور ایران در صحنه های بین المللی گفتگو و یا سازش نبوده؛ بنابر...

امام حسین (ع) نهیب زد یا مذاکره کرد؟

این که عده ای برای اغراض سیاسی و دشمن پذیر خود امام حسین (ع) را قربانی اهداف خود کنند؛ بزرگ ترین خیانت به نظام و به فرهنگ عاشورا است، این افراد برای این که بتوانند امتیاز دوباره به دشمن بدهند از هر ب...