صنایع دستی برخوار مستلزم برندسازی است/ افتتاح مجموعه گردشگری در محدود...

فصیحی گفت: بسیاری از تولیدات و صنایع دستی شهرستان برخوار به دلیل مجاور بودن آن با شهر اصفهان به نام اصفهان تمام می شود و سعی ما بر این است که بتوانیم این هنرهایی که به نام شهرستان است را بیشتر برندسا...

التزام اجرای طرح انتقال پسآب تصفیه خانه شمال اصفهان برای آبیاری پارک ج...

حجت الاسلام مؤمنی، مسئولین را به عمل به تعهدات خویش در قبال اجرای آبیاری فنی سفارش کرد و از آنها خواست تسهیلات را برای کشاورزان فراهم کنند و این مسائل از جمله مسائل اولویت دار باشد....

وقتی خانه های قدیمی هستند؛ موزه را در موزه افتتاح کنیم...

قرار است موزه مردم شناسی در پارک سید محمد دولت آباد تاسیس شود که با توجه به هزینه های بالایی که راه اندازی این موزه در بر خواهد داشت، به مسئولان ذیربط پیشنهاد می شود به جای صرف هزینه های بالا جهت ساخ...