اعتبارات خوبی برای تجهیز سالن مدیریت بحران برخوار در نظر خواهیم گرفت...

نجار گفت: همانطور که تاکنون اعتبارات خوبی را به استان اصفهان در سالهای گذشته واگذار کرده ایم، در زمینه تجهیز سالن مدیریت بحران شهرستان برخوار نیز در حد توان اعتبارات و تجهیزات لازم را در نظر می گیریم...